Pałac w Knossos

Ruiny w Knossos zostały odkryte w 1878 roku przez greckiego kupca i antykwariusza, Minosa Kalokairinosa, który wykonał pierwsze prace odsłaniające część zachodniej elewacji pałacu. Jednak dopiero w 1900 roku Sir Arthur Evans przeprowadził szeroko zakrojone prace wykopaliskowe, odkrywające największy skarb Krety. W pracach prowadzonych na terenie Knossos wspierał go doświadczony archeolog dr Duncan Mackenzie.

Jeśli więc zdecydujesz się na tanie kwatery na Krecie, koniecznie odwiedź Knossos, które dla Kreteńczyków jest tym, czym Katedra San Lorenzo dla Genueńczyków, czy San Remo dla Liguryjczyków – jednym słowem symbolem, z którego są dumni.

Wielki Pałac w Knossos był budowany i przebudowywany przez prawie 300 lat, począwszy od 1700 r.p.n.e. Obecne pozostałości pałacu to ruiny z okresu późno-minojskiego. Na obszarze ok. 24 tys m2 znalazł się teatr, wiele magazynów oraz około 1300 pomieszczeń, począwszy od pracowni rzemieślniczych, aż do magazynów żywności i pomieszczeń pełniących funkcje religijne. Najsłynniejszym z nich jest położona centralnie Sala Tronowa (lub też Mały Pokój Tronowy), ozdobiona bardzo charakterystycznymi i rozpoznawalnymi malowidłami, przedstawiającymi dwa gryfy w pozycji leżącej. Te mityczne zwierzęta mają szczególne znaczenie w kulturze mykeńskich Greków. Właśnie między innymi na podstawie tych fresków naukowcy domniemywają przeznaczenie tego pomieszczenia. Wedle dwóch najpopularniejszych teorii znajdowała się tu siedziba króla lub też kapłanki (stanowić ma o tym heraldyczny układ namalowanych gryfów), lub też było to pomieszczenie o charakterze religijnym (gryf symbolizuje boskość). Z trzech stron pokoju znajdują się gipsowe ławy, a w północną ścianę wbudowane jest alabastrowe siedzisko, które Evans wskazał jako tron. Budowla posiadała 4 oddzielne wejścia, które stanowiły odrębne główne bramy dla każdego z boków pałacu.

Wiele pomieszczeń posiadało dostęp do bieżącej wody doprowadzanej za pomocą skomplikowanego systemu wodociągów. W Knossos była także jedna z pierwszych toalet, w których muszla była spłukiwana za pomocą wody. Pałac był wyposażony również w rozbudowany system odprowadzający deszczówkę.

Charakterystycznym elementem kojarzonym z Pałacem w Knossos, są czerwone kolumny, które oryginalnie były zbudowane z cyprysowego pnia.

Pałac w Knossos to sztandarowy punkt wszelkich wycieczek, więc wybierając się na jego zwiedzenie należy przygotować się na tłumy turystów, które przybyły w tym samym celu, co my.